Domů Kontakt Mapa stránek
projekce

Úvod


Pro zvládnutí výrobních a montážních procesů je vždy zapotřebí disponovat kvalitní projektovou dokumentací. Firma REMEL nabízí komplexní dodávky projektových dokumentací a studií na systémy silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky, měření a regulace, automatizace a zabezpečovacích systémů v návaznosti na elektrické zařízení těch nejnáročnějších zákazníků v oborech energetiky, chemického, sklářského průmyslu a dalších. Samozřejmostí je projekce elektrotechnických zařízení od velkých územních celků, až po drobné stavby a technologie.

Obory naší činnosti rozdělujeme na tyto divize:

 1. Projekce silnoproudé elektrotechniky a hromosvodů
 2. Projekce a výroba rozvaděčů
 3. Projekce informačních technologií ( IT )
 4. Projekce zabezpečovacích systémů
 5. Projekce měření a regulace, automatizace
 6. Projekce inteligentních systémů budov
 7. Projekce fotovoltalických systémů ( PV )

Projektové dokumentace řadíme na:

 1. Projektové studie
 2. Průvodní projektové dokumentace
 3. Realizační projektové dokumentace
 4. Projektové dokumentace skutečného provedení
 5. Projektové dokumentace ke stavebnímu řízení
 6. Zadávací projektové dokumentace

Nahoru

Projekce silnoproudé elektrotechniky


Do oboru činnosti této divize spadají veškeré projekční práce týkající se :

 1. Projekce silnoproudých rozvodů NN
 2. Projekce elektroinstalace
 3. Projekce hromosvodů
 4. Projekce osvětlení a světelných soustav
 5. Projekce dieselagregátů a zdrojů nepřetržitého napájení
 6. Projekce rozvaděčů a rozvoden NN
 7. Projekce přípojek elektrické energie NN

Nahoru

Projekce a výroba rozvaděčů


Do oboru činnosti této divize spadají veškeré projekční a výrobní práce týkající se :

 1. Distribuční rozvaděče
 2. Průmyslové rozvaděče
 3. Rozpojovací a jistící skříně
 4. Elektroměrové rozvaděče
 5. Rozvaděče MaR, automatizace
 6. Rozvaděče datové
 7. Rozvaděče pro elektroinstalace
 8. Ovládací pulty

Nahoru

Projekce informačních technologií ( IT )


Do oboru činnosti této divize spadají veškeré projekční práce týkající se :

 1. Projekce strukturované kabeláže, počítačových a datových sítí
 2. Projekce datových přípojek
 3. Projekce IP kamerových systémů a technologií

Potřebujete propojit několik počítačů do sítě nebo vybudovat síťovou infrastrukturu v celém objektu? Naši projektanti vám zpracují návrh vyhovující přesně vašim potřebám a aktuálním požadavkům na spolehlivost a bezpečnost.

Nahoru

Projekce zabezpečovacích systémů


Do oboru činnosti této divize spadají veškeré projekční práce týkající se :

 1. Projekce elektronických zabezpečovacích systémů - EZS
 2. Projekce kamerových systémů - CCTV
 3. Projekce elektronických požárních systémů - EPS
 4. Projekce docházkových a přístupových systémů - ACS
 5. Projekce rozhlasových a evakuačních systémů
 6. Projekce detektorů plynů

Jsme partnery BOSCH SECURITY SYSTEMS v oblasti návrhů, analýz a projekcí zabezpečovacích systémů. Provedeme pro Vás návrhy bezpečnostních řešení, analýzy nainstalovaných systémů a projekci od stupně studií, až po rozsáhlé projekční celky na kompletní systémy. Samozřejmostí je také zajištění realizaci zakázek od návrhu až po instalaci, nastavení, odzkoušení a předání celého funkčního systému.

Bezpečnostní poradenství:

Zhotovíme bezpečnostní projekt a analýzu objektů. Provedeme bezpečnostní prohlídku objektu, vyhodnotíme rizika a připravíme nabídku jejich řešení či eliminace. Na základě našich odborných znalostí, efektivních prostředků, zkušeností a znalostí místních poměrů Vám připravíme řešení na míru, které neobsahuje jen projekt, ale i jeho realizaci. Obsahem této služby je vyhodnocení stávajících bezpečnostních opatření klienta a návrh řešení.

V rámci bezpečnostních analýz provádíme tyto druhy činností:

 1. charakteristika rizikové oblasti
 2. popis a vyhodnocení hrozících nebezpečí
 3. vyhodnocení stavu zabezpečovacího opatření
 4. stanovení rizik s ohledem na současný stav bezpečnostních opatření
 5. návrh dalších vhodných bezpečnostních opatření
 6. stanovení přetrvávajících rizik

Nahoru

Projekce měření a regulace, automatizace


Do oboru činnosti této divize spadají veškeré projekční práce týkající se :

 1. Projekce měřících systémů a stanovených měřidel
 2. Projekce regulačních systémů
 3. Projekce automatizačních a řídících systémů

Sebekvalitnější technologické provozy nemohou být úspěšné, pokud nebudou automatizovány, nebudou vybaveny kvalitním měřením, regulací, řízením a inteligencí. Je tíživý nedostatek lidí, kteří ovládají automatizační techniku a dovedou ji efektivně nasazovat. Znalost automatizační techniky je strategickou kvalifikací a pro nás velkou konkurenční výhodou.

Nahoru

Projekce inteligentních systémů budov


Do oboru činnosti této divize spadají veškeré projekční práce týkající se :

 1. Projekce měřících a regulačních systémů budov
 2. Projekce řídících systémů budov
 3. Projekce inteligentní elektroinstalace

Lidé dnes tráví většinu pracovního i volného času v uzavřených prostorech. Jako přirozené se tak jeví úsilí o zlepšování vnitřního prostředí a celkového komfortu pobytu v budovách, ať jde o pohodu světelnou či tepelnou, vnitřní a vnější komunikaci, zabezpečení, nebo energeticky efektivní provoz. Proto se již nová výstavba, nebo rekonstrukce budov, neobejde bez moderního řešení regulace, automatizace, ovládání, řízení atd. Na tyto nové požadavky a trendy moderní výstavby jsme dokázali s dostatečným předstihem reagovat. Zajišťujeme komplexní dodávky projektových dokumentací na elektrotechnologie budov. Tyto systémy lze nasadit jak na nejjednodušší a nejlevnější aplikace, tak i na rozsáhlé řídící, automatizační a regulační prvky s širokými možnostmi komunikace.

Nahoru

Projekce fotovoltalických systémů Schueco


Do oboru činnosti této divize spadají veškeré projekční práce týkající se :

 1. 1) Projekce fotovoltalických systému Schueco

Fotovoltaika značky Schüco - solární výroba elektrického proudu pro rozmanité využití

Schüco dodává fotovoltaické systémy a jednotlivé komponenty od jednoho výrobce a pro nejrůznější využití - od rodinného domku až po velkoplošné systémy. Kompletní program společnosti Schüco umožňuje vytváření do sítě zapojených konvenčních systémů, do sítě zapojených podpůrných systémů a soběstačných ostrovních systémů. Nabízíme Vám vysokou jakost, jednoduchou montáž a přesvědčivý poměr mezi vynaloženými náklady a dosaženými výnosy.

Společnost Schüco je jedním z čelních prodejců fotovoltaika (PV) v Evropě. Kompetence v oblasti fotovoltaika integrovaného do stavebních objektů je unikátní v celosvětovém měřítku.

Fotovoltaické moduly - rozhoduje výkon a kvalita

Fotovoltaické moduly převádí jednoduché sluneční záření přímo na elektrickou energii - bez mechanického opotřebování. Konstantně vysoké výnosy, kterých dosahují Schüco moduly, zdůrazňují enormní jakostní požadavky našeho podniku. A to zejména proto, že téměř u všech fotovoltaických systémů se jedná o investiční objekty.

Všechny moduly značky Schüco jsou podrobovány nejpřísnějším jakostním a výkonovým kontrolám. Splňují samozřejmě také všechny podmínky zkušebních norem IEC 61215 (IEC 61646 pro tenkovrstvé moduly) a třídy ochrany II. Testy prováděné v Schüco technologickém středisku platí za nejtvrdší v branži.

Měniče pro každý solární systém

Kvalita a efektivita měniče - to jsou rozhodující vlastnosti pro dostatečné výnosy fotovoltaického systému. Proto společnost Schüco vyvinula vlastní program měničů s a bez transformátoru. Vedle Schüco měničů jsou k dostání také produkty jiných čelních výrobců. Schüco tak v tomto segmentu nabízí jedinečné portfolio jakosti a variability. Pro každou aplikaci je k dispozici vhodné řešení - od horské chaty s ostrovním FV-systémem až po fotbalový stadion.

Nahoru