Domů Kontakt Mapa stránek
projekce elektro

Automatizace:


Sebekvalitnější technologické provozy nemohou být úspěšné, pokud nebudou automatizovány, nebudou vybaveny kvalitním řízením a inteligencí. Je tíživý nedostatek lidí, kteří ovládají automatizační techniku a dovedou ji efektivně nasazovat. Znalost automatizační techniky je strategickou kvalifikací a pro nás velkou konkurenční výhodou. Pro naše náročné zákazníky realizujeme řešení, která odpovídají příslušným požadavkům průmyslové automatizace. Při použití našich inovativních automatizačních produktů, systémových řešení a služeb jsou stroje a zařízení výkonnější, flexibilnější a otevřenější pro budoucí požadavky. Hlavní roli přitom hraje rezerva ve výkonu, datový management, komunikace přes internet a na pracovní úrovni rozdělená inteligence a také integrace cizích systémů, vždy se zohledněním efektivnosti plánování a nákladů. Našim hlavním cílem je uspokojovat požadavky našich zákazníků. A to jak v kompletní realizaci zakázek, údržby, oprav nebo servisu tak i v poradenství a projekci. Sledujeme a uplatňujeme v zakázkách nejnovější technologické poznatky a trendy a používáme výhradně komponentů špičkových světových výrobců. Divize měření a regulace, automatizace patří ke stěžejním programům naší firmy.


CONTROL TECHNOLOGIES:

 1. automatizace řízení procesů
 2. měření a regulace
 3. vývoj řídícího software
 4. vizualizace procesů
 5. poradenství a servis
 6. projekce a návrhy systémů
 7. kompletní realizace zakázek

CONTROL HARDWARE:

 1. řídící relé
 2. kompaktní a modulární PLC
 3. kompaktní a modulární PLC
 4. PLC/HMI, PLC/PC
 5. operátorské panely HMI
 6. vzdálené I/O
 7. senzorika
 8. polní instrumentace
 9. ovládání a signalizace
 10. jištění, spínání, řízení

PLC/HMI, PLC/PC

Stroje a zejména zařízení se stále více konstruují modulárně. Každý agregát musí být integrován do výrobní linky, která je seřízená na daný produkt. Pomocí automatizačních systémů založených na PC přizpůsobí návrhář automatizační techniku optimálně technickým podmínkám. To je neocenitelná výhoda vizualizačních, ovládacích a řídicích systémů pro jejich flexibilitu. Osvědčené vlastnosti přístroje kombinovaného z grafického dotykového operátorského panelu a výkonného systému PLC – bez ventilátorů a bez mechanicky pohyblivých částí jsou rozšířeny o význačné vlastnosti, jako jsou stupňovitá rozšiřitelnost a flexibilita. Automatizační systém s možností stupňovitého hardwarového a softwarového nastavení se stává stále důležitějším předpokladem pro ekonomický úspěch v konstrukci strojů a zařízení. Nekonečné znovuobjevování jistě není řešením. Pouze osvědčená standardizovaná řešení vedou k úspěchu. Výsledkem jsou řízení HMI-PLC s textovým displejem a řízení s dotykovým displejem umožňují použití standardizovaných řešení od nejmenších strojů až po největší. Vysoký výkon spojený s integrovaným rozhraním Ethernet a CANopen umožňuje navíc horizontální i vertikální komunikaci při optimálním poměru ceny k výkonu.


Modulární PLC

Modulární PLC se vyznačují ve velkých mezích stupňovitě rozšiřitelnou konstrukcí. Uživateli to umožňuje flexibilitu a možnost vlastního individuálního sestavení automatizačního systému. Dalším důležitým parametrem je integrace moderní komunikační koncepce. Přístup přes Ethernet je pro četné aplikace nezbytný: na jedné straně pro efektivní komunikaci řízení mezi sebou, na druhé straně pro výměnu dat pomocí komunikačních standardů jako OPC k nadřízeným řídicím systémům. V dnešní době se stále více technologií vybavuje automatizačními řešeními. Kromě ryze řídicích funkcí to jsou napojení na sběrnice, funkce pro ovládání a sledování a také vazba na systémy plánování a zajištění jakosti. Vazba přes Ethernet přitom stále získává na významu. Pro výkonné modulární řízení to není problém, buď přes jednoduché brány nebo integrované rozhraní Ethernet. K výkonným hardwarovým komponentům patří také rozsáhlé softwarové funkce. Rozsáhlé knihovny pro automatizaci budov v oblastech vytápění, klimatizace, ventilace a regulační techniky zkracují projektování a uvádění do provozu komplexnějších instalací v budovách. K tomu se přidává jednoduchá diagnóza a programování na dálku i rozdělených řídicích systémů. Hotová řešení pro snadnou údržbu na dálku přes internet jsou možná stejně jako vyvolání poplachu na dálku přes mobilní telefon pomocí služby SMS.


Kompaktní PLC

Kompaktní PLC jsou přístroje „vše v jednom“, které se vyznačují již v základní výbavě množstvím hardwarových a softwarových funkcí a jsou vhodné pro mnoho případů použití z oblastí řízení, regulace a měření. Pokud integrované funkce nestačí, je možné přístroje lokálně nebo přes síť jednoduše rozšířit. Balicí stroje mají velké nároky na techniku. Nejrůznější varianty balení, metody uzavírání a obsahy se používají většinou jen na jednom stroji. Zde je nutný modulární, flexibilní a přizpůsobivý řídicí systém. Kompaktní PLC jsou pro takové úlohy velmi vhodná. Vyznačují se krátkými reakčními dobami, kompaktním provedením a pestrým sortimentem výrobků. Čerpací stanice nebo vodojemy pro zásobování pitnou vodou jsou bezobslužně pracující procesní zařízení. Kompaktní PLC ve spojení s komponenty k dálkovému ovládání se výborně hodí pro dálkové ovládání, sledování správných průběhů procesu a rychlé a bezpečné hlášení v případě chyby – i na mobil servisního technika.


HMI

Nabízíme pro komunikaci mezi člověkem a strojem rozsáhlé spektrum výrobků, s jejichž pomocí můžeme Vaše požadavky optimálně a rychle realizovat. Nabídka sahá od operátorského textového a grafického panelu se 4 x 20 znaky a 11 tlačítky až po dotykový operátorský panel 15“ TFT s rozlišením 1024 x 768 bodů. Grafické operátorské panely jsou koncipovány pro jednoduché a hospodárné ovládání stroje. Podle požadovaných informací a úkolů obsluhy lze volit mezi přístroji s různými displeji a kombinacemi tlačítek. Nové je to, že přístroje umožňují znázorňovat piktogramy, loga a schémata. Pomocí textového operátorského panelu je dokonce možné mobilní ovládání, ideální pro seřizovací provoz u strojů a zařízení. Vizualizace a ovládání složitějších řízení strojů je výzvou moderní ovládací technologie, protože uživatel musí být kdykoli informován, co se právě děje se strojem. A také musí mít možnost zasáhnout. Pro komunikaci mezi člověkem a strojem nabízíme rozsáhlé spektrum výrobků od 3,8“ rezistivních dotykových displejů až po 15“ infračervené dotykové displeje s integrovaným Ethernetem pro nejrůznější aplikace v různých odvětvích.


Vzdálené I/O

Pro řízení pohybu, měření teploty nebo otáček, registrování proudů a napětí, jsou aplikační možnosti pro vzdálené I/O (vstupy/výstupy) stejně široké jako aplikace samotné. Používají se všude tam, kde koncepci automatizace tvoří decentralizované zpracování signálů vstupů a výstupů. Nabízíme pro každou aplikaci vhodný systém I/O, ať už jemně odstupňovaný systém XI/ON nebo kompaktní WINbloc – samozřejmě i ve smíšeném provozu na jedné sběrnicové větvi. Výsledkem je modulární koncepce s jednoduchou manipulací, kterou lze přizpůsobit každé aplikaci i s orientací do budoucnosti. Klasickým automatizačním řešením chybí často lokální rychle reagující flexibilní inteligence, např. ve strojírenství, kdy je nutno signály zpracovat co nejrychleji přímo na místě, nebo když musí pokračovat v provozu části zařízení a strojů i při přerušení sběrnice. V takových případech se používají malé, soběstačné jednotky, které jsou na sběrnici připojeny zcela transparentně. Pomocí vzdálených I/O jste o krok napřed, neboť decentralizované struktury zvyšují přehlednost a snižují náklady na propojení. Výhody decentralizované inteligence jsou zřejmé: všude tam, kde lze rozložit velké procesy nebo zařízení na samostatné dílčí procesy, poskytuje decentralizovaná automatizace flexibilní řešení. Programování, uvádění do provozu a servis se stávají přehlednými a snižují tím poruchy a náklady. V neposlední řadě roste provozuschopnost zařízení, protože dílčí jednotky pracují samostatně.


Řídící relé

Mnoho požadavků z průmyslu nebo z automatizace budov, konstrukce strojů nebo přístrojů stačí pokrýt jediný přístroj z řady řídicích relé. Pro vyřešení jednotlivých aplikací je k dispozici více variant přístrojů s odlišnou funkčností, rozšiřitelností a krytím. Plně grafický, podsvícený displej přístroje lze provozovat jako „vzdálený“ displej pro přístroje řídících relé. Možnosti využití řídících relé:


Řízení osvětlení budov:

 1. Zapínání a vypínání osvětlení může být centrální a decentralizované pomocí impulzní funkce.
 2. Vypínací impulz řízený spínacími hodinami umožňuje energeticky úsporné centrální vypínání osvětlení.
 3. Jeden základní přístroj řídí až 12 nezávislých osvětlovacích skupin. Lze naprojektovat komfortní řízení osvětlení, jako např. centrální osvětlení pro úklid, automatické přepínání schodišťového osvětlení na poloviční intenzitu nebo „výstražný impuls před ztemněním“.
 4. Montáž do nízkonapěťových rozváděčů díky jednotkovému rozměru výřezu 45 mm a členění rozměrů na 4-násobnou, 6-násobnou, 8-násobnou a 12-násobnou šířku jističe.

Řízení strojů:

 1. Zásuvný paměťový modul umožňuje duplikaci spínacího schématu bez PC. Dodatečně nutné změny spínacího schématu lze provádět externě. Změny lze provádět zasíláním paměťových modulů.
 2. Možnost nastavení chování při náběhu na provozní režimy „RUN“ nebo „STOP“ při zapínání napájení usnadňuje uvádění do provozu.
 3. Rozpoznání zkratu a selektivní vypínání tranzistorových výstupů při zkratu a přetížení.

Dodáváme výrobky pro automatizaci, řízení a spínání od těchto renomovaných světových výrobců: Eaton (Moeller), Murrelektronik, Wago, Rittal, Telemecanique, Turck …


Zpět na PROJEKCE ELEKTRO

Rychlý dotaz

Email: *
Telefon: *
Dotaz: